Hallitus 2023

Lousin hallituksessa on kullakin jäsenyhdistyksellä oma edustajansa, jotta jäsenten ääni saataisiin mahdollisimman hyvin kuuluviin. Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi, lukuunottamassa kesää.

Puheenjohtaja
Miikka Rosten (TUIKE)
044 339 0233
puheenjohtaja(a)lousi.fi

Varapuheenjohtaja / viestintä
Olli Haaslahti (TUIKE)
viestinta(a)lousi.fi

Taloudenhoitaja
Markku Karlsson (VY)
talous(a)lousi.fi

Sihteeri
Santeri Levo (TIO)
sihteeri(a)lousi.fi

Jäsenlehti / nuorjäsentoiminta
Roosa Huttunen (TUIKE)
jasenlehti(a)lousi.fi
lousinuoret(a)lousi.fi

Työmarkkinatoiminta
Ari Kivikoski (VARSI)

Työmarkkinatoiminta
Hannu Lehtonen (V-SI)

Järjestöasiat
Martti Kaurimo (TUIKE)

Juhlavuosi
Toni Mäkilä (TASI)


Ota yhteyttä