Hallitus 2024

Lousin hallituksessa on kullakin jäsenyhdistyksellä oma edustajansa, jotta jäsenten ääni saataisiin mahdollisimman hyvin kuuluviin. Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi, lukuunottamassa kesää.

Puheenjohtaja
Miikka Rosten (TUIKE)
044 339 0233
puheenjohtaja(a)lousi.fi

Varapuheenjohtaja
Olli Haaslahti (TUIKE)

Taloudenhoitaja
Markku Karlsson (VY)
talous(a)lousi.fi

Sihteeri
Emilia Vienonen (TIO)
sihteeri(a)lousi.fi

Työmarkkinatoiminta
Joonas Halmeenmäki (VARSI)

Viestintä
Heikki Heimonen (TASI)
viestinta(a)lousi.fi

Jäsenlehti / nuorjäsentoiminta
Roosa Huttunen (TUIKE)
jasenlehti(a)lousi.fi
lousinuoret(a)lousi.fi

Järjestörakenne
Martti Kaurimo (TUIKE)

Tapahtumat
Joonas Ketonen (TASI)

Jäsenhankinta
Hannu Lehtonen (V-SI)

Ota yhteyttä