Yhteishaku Turun AMK:n insinööri (ylempi AMK) koulutuksiin on auki

18.3.2020

Turun AMK:n kevään yhteishaku insinööri (ylempi AMK) koulutuksiin on auki 18.3.–1.4.2020

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä
 
Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.
 
Master-koulutukseen voit hakea, kun sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, esim. insinööri (AMK) -tutkinto, tai soveltuva ammatillisen korkea-asteen tai opistoinsinööritutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta, kts. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolku.fi.
 
 
Turun AMK:n kevään yhteishaku insinööri (ylempi AMK) koulutuksiin on 18.3.–1.4.2020,  https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/  
 
Turun ammattikorkeakoulussa hakukohteina ovat seuraavat koulutukset (suluissa aloituspaikat):
 
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen (20)
Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiantuotanto (20)
Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen (20)
Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia (10)
Insinööri (ylempi AMK), tutkimusryhmäopinnot (jatkuva haku)