LOUSI-nuoret työryhmä

LOUSI-nuoret työryhmä on aloittanut toimintansa

Syksyllä 2015 perustettiin työryhmä, jonka tarkoituksena oli ideoida ja koota agendaa LOUSIn nuorjäsentoiminnalle. Vuodenvaihteen jälkeen alustava työryhmä piti suunnitteluillan, jonka oli tarkoitus herätellä ajatuksia, mitä LOUSI voisi nuorille jäsenilleen tarjota. Tämän jälkeen työryhmää täydennettiin ja se sai lopullisen muotonsa.

LOUSI-nuoret ryhmä perustettiin, jotta LOUSI ja TIO pystyvät tuomaan paremmin esille toimintaansa ja olemaan selkeästi näkyvillä valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille sekä jo valmistuneille. LOUSI ja sen jäsenyhdistysten toiminta ei ole selkeää eikä tuttua opiskelijoille. Juuri nuoret jäsenet ja toimijat kuitenkin ovat niitä, joita kaikki yhdistyksemme tarvitsevat ja kaipaavat. LOUSI-nuoret ryhmän tehtävä on luoda sellaista toimintaa valmistuville opiskelijoille sekä nuorille jäsenille, joka tuo LOUSIn ja sen jäsenyhdistykset sekä heidän toimintansa lähemmäksi jäseniä.

LOUSI-nuoret ryhmän on tarkoitus toimia viestintävälineenä ja yhteenkokoavana tahona, joka kiteyttää tapahtumat ja toiminnan nuorille. Suurin osa opiskelijoista ei ole tietoinen, että voisi jo opiskeluaikana osallistua LOUSIn jäsenyhdistyksien tapahtumiin. Tapahtumien kirjo on niin suuri, että valikoima kiinnostaa kyllä nuorempiakin jäseniä. Mitä enemmän toiminnasta on tietoa jo opiskeluaikana, sitä helpompi on valmistuessa lähteä mukaan insinööriyhteisöön ja alueyhdistyksen toimintaan.

Koska LOUSIn jäsenrakenne ei ole aivan yksiselitteinen jäsenyhdistyksien suuren määrän ja vaihtelevan koon ja toiminnan vuoksi, LOUSI nuoret tiivistää insinööriyhteisöä ja yhteenkuuluvuutta yli jäsenyhdistysten rajojen.

LOUSIn ja sen toiminnan on hyvä näkyä jo opiskeluaikana, siksi LOUSI-nuoret ryhmästä puolet ovat opiskelijoita TIOn hallituksesta. Tämän lisäksi LOUSI-nuoret työryhmään kuuluu nuorjäsenvastaava TASIsta, TUIKEsta ja VARSIsta. Lisäksi kaikki halukkaat LOUSIn ja sen jäsenyhdistyksien hallituksien jäsenet tai muut aktiiviset jäsenet ovat tervetulleita ideoimaan ja luomaan toimintaa.

LOUSI-nuoret työryhmällä on selkeä tavoite ensimmäiselle toimintavuodelleen. Työryhmä luo aloittavien kansion Turun AMK:ssa syksyllä aloittaville opiskelijoille. Kansio sisältää tietoa Insinööriliitosta ja Insinööriopiskelijaliitosta, sekä Turun Insinööriopiskelijoista ja LOUSIsta. Näin on tarkoitus korjata sitä nykyistä kuilua, joka opiskelijoiden ja valmistuneiden insinöörien välissä on. LOUSI-nuoret työryhmän on tarkoitus olla näkyvillä koulujen alussa aloittaville opiskelijoille myös muuten, esimerkiksi rastikierroksilla pitämässä rastia.

Jos olet kiinnostunut LOUSI-nuorten toiminnasta ja haluat lähteä mukaan kehittämään sitä, nyt se on mahdollista! Ole yhteydessä Turun Insinööriopiskelijoiden puheenjohtajaan Olli Väätäiseen (olli.vaatainen((at))tio.fi) ja olet mukana toiminnassa.